Sự đa dạng về chủng loại trống đồng

Trống đồng Việt Nam rất đa dạng, phong phú về chủng loại dựa trên các tiêu chí hình dáng, hoa văn, họa tiêt….

Dựa trên phân loại của học giả Heger và các nghiên cứu khoa học của các học giả Việt Nam, đã được chấp nhận rỗng rãi. Loại trống đầu tiên của Thế giới và Việt Nam là trống đồng Đông Sơn, thuộc loại trống Heger I. Đây là loại trống đặt nền móng cho các loại trống như Ngọc Lũ, Hoàng Hạ, Mường…

Trống đồng Đông Sơn là tên một loại trống tiêu biểu cho văn hóa Đông Sơn (700 TCN – 100) của người Việt Cổ thời kỳ Đông Sơn. Trống đồng Đông Sơn được phân loại thành 3 nhóm theo  các tiêu chí về hình dáng, họa tiêt, hoa văn….

Xét về mặt kiến trúc và trang trí về trống đồng Đông Sơn

Dựa theo những hình khắc trên trống đồng thấy có hai loại hình kiến trúc là nhà sàn mái cong và nhà sàn mái tròn. Nhà có 2 cột chống ở phía đầu nhà, hai đầu và ở giữa có kê thang để lên sàn. Nhà mái tròn thường có một người (hoặc không có người) đứng giữa cửa, hai bên của có chắn phên. Nhà mái tròn có thể liên quan đến tín ngưỡng và tạm gọi là “nhà thờ”. Còn những ngôi nhà có mái cong như hình thuyền lại có nhiều người có thể liên hệ rằng đó là “nhà ở”. Hai góc mái có những đường hồi hoa văn trang trí. Có thể nói nhà sàn là loại hình kiến trúc chủ yếu của người Lạc Việt.

Có tượng hình chó trên mặt trống nhỏ Đông Sơn, tượng cóc trên mặt các trống nhóm C. Hình tượng còn rất sơ lược nhưng nếu so sánh với thời đại hậu kỳ đồ đá mới có nghệ thuật vẫn chỉ là dạng hoa văn minh họa, thì chúng ta mới thấy bước tiến bộ về mặt nghệ thuật cũng như về kỹ thuật điêu khắc ở thời đại đồ đồng.

Xem thêm Sản phẩm trống đồng đẹp tại đây.

BẠN CÓ THÍCH BÀI VIẾT NÀY KHÔNG?